International Village Shop Internationaler Dorfladen Internationale Dorpswinkel Tienda de Pueblo Internacional

about über over acerca de contact kontakt contact contacto

The International Village Shop is a growing trans-local network of cultural producers who set up trading places for goods with strong local connections.

Wild Treasure De Beestachtige Schat

Wild Treasure De Beestachtige Schat

Moll Fur and Silver, 2016.

“Cherish and embrace me and I’ll be good to you”.

“Koester en omarm mij in je handen en ik zal goed voor je zijn”.

story
geschichte
verhaal
historia

Beetsterzwaag, 1 Juli 2016

My dearest treasure,

I cannot tell you how ecstatic I am to be in your hands at last. After all these years you have found this wild treasure in my birthplace, Beetsterzwaag. A rural setting with its rabbits, moles, pheasants, storks and deer, but also known for its hidden wealth and poverty and all the associated pain and pleasure that that brings.

The discovery of this wild treasure began with a range of stories and skilled people of Opsterland. Who talk of rich and poor – of materials, of stories, of things and land uses.

Like the treasure of the ancient poison mixing doctor, the tales of bootleggers, hunters and poachers, the poor peat cutters, water management, the aristocracy, and the socialists. Or habits with old-fashioned “boterballen”, cheese making, or doffing ones cap when a noble passes by. Or just the ever-beautiful rhythm of the rustling reeds.

Of course dearest, every town or family has their own story, and often these tales are shared and become collectively known. But everyone knows that it is also incredible to uncover such stories for oneself. What you truly see, hear or experience can be beyond description. It touches your soul.

Stories of such places can bring your own home and environs into sharp focus, they tell something of the history and the thoughts of its residents. These stories teach you to look ahead. They can be examples of inspiration, power or change.

Therefore, dearest, cherish these stories and secrets, and keep them close. Feel and experience the history of our region and make today, your day, a story worth telling. Let the hidden wealth of your power flow and let yourself be seen. Just as those who have gone before you have done. You are the captain of your soul.

Your loving and wild treasure

Watch the Village Produce Film HERE.

Beetsterzwaag, 1 juli 2016

Lieve schat,

Wat ben ik blij dat je mij eindelijk in handen hebt. Na al die jaren heb je de Beestachtige Schat gevonden in mijn geboorteplaats Beetsterzwaag. Een beestachtige omgeving met hazen, fazanten, ooievaars, herten en mollen, maar ook bekend vanwege de verborgen rijkdom en armoede met bijbehorend leed of vermaak.

Het vinden van deze Beestachtige Schat begon met allerlei verhalen en handige mensen uit Opsterland. Die praatten over arm en rijk - over materialen, verhalen, dingen en landgebruik.

Zoals de schat van de oude gifmengende dokter, de illegale drankstokers, de jacht, turfstekers, waterbeheer, landheren en socialisten. Of gewoontes met boterballen, kaas maken en de pet afnemen als de adel langs komt. Of over het nog altijd mooie ritme van het ruisende riet.

Natuurlijk schat, zo heeft elk dorp en familie zijn of haar eigen verhaal, vaak algemeen bekende verhalen. Maar iedereen weet dat het OOK heel spannend is om die te onthullen. Wat je dan echt ziet, hoort of ervaart is met geen pen te beschrijven. Dat raakt je ziel.

Verhalen maken immers je woonomgeving zichtbaar, ze vertellen iets over de geschiedenis en het denken van bewoners. Die verhalen leren je om vooruit te kijken. En kunnen een voorbeeld zijn van inspiratie, kracht en/of verandering.

Daarom lieve schat, koester deze Beestachtige Schat van verhalen en geheimen in jouw handen. Voel en ervaar de geschiedenis van onze streek en maak vanaf vandaag jouw eigen mooiste verhaal. Laat de verborgen rijkdom van jouw kracht stromen en laat je zien. Net zoals de mensen voor jou hebben gedaan. Jij bent immers de kapitein van jouw ziel.

Jouw liefhebbende Beestachtige Schat                                                                                                                                                      

producer
produzent
producent
productor

Developed, designed and made with a skilled and enthusiastic group of Opsterlanders. All people behind this treasure and hosts in our 2-Day-Shop are:

Betty van der Kamp (Moll Fur), Douwe van der Velde (Silver), Durk Schroor (Beans), Eline Nijboer, Geertjan Plooijer (Photo), Gjalt Tjeerdsma, Koen Blank, Lutzen Schroor, Maritt Kuiper (Kunsthuis SYB), Murk-Jaep van der Schaaf (Film), Rinske Sieswerda, Wapke Feenstra (Myvillages), Wietske Lycklama à Nijeholt (Text-Letter and Moll Fur).

After the launch 2 and 3 July, WILD TREASURE will be for sale over Kunsthuis SYB, Hoofdstraat 70 and at Goudsmid V D Velde, Hoofdstraat 72, Beetsterzwaag, Opsterland, Fryslân, The Netherlands.

Thanks to Erasmus+,  Bankgiro Loterij Fonds and Kunsthuis SYB 

Voorjaar en zomer 2016 ontwikkeld, ontworpen en gemaakt met een groep bekwame en enthousiaste Opsterlanders:

Betty van der Kamp (mol), Douwe van der Velde (zilver), Durk Schroor (bonen), Eline Nijboer, Geertjan Plooijer (foto), Gjalt Tjeerdsma, Koen Blank, Lutzen Schroor, Maritt Kuiper (Kunsthuis SYB), Murk-Jaep van der Schaaf (film), Rinske Sieswerda, Wapke Feenstra (Myvillages), Wietske Lycklama à Nijeholt (mol / brieftekst).

De Beestachtige Schat blijft ook na het Kunstweekend te koop voor Opsterlanders en toeristen, vraag ernaar bij SYB op Hoofdstraat 70 of bij Goudsmid v d Velde op nummer 72 in Beetsterzwaag.

Met dank aan Erasmus +, Bankgiro Loterij Fonds en Kunsthuis SYB.

 

Beetsterzwaag, Opsterland, Fryslân, Netherlands

Beetsterzwaag
Opsterland, Fryslân
Netherlands

53.0594184 , 6.0782764

Tiefe Straße 4, Neuenkirchen, Lower Saxony, 29643, Germany

Tiefe Straße 4
Neuenkirchen
Lower Saxony
Germany
29643

53.0337805 , 9.7068219

Amsterdam, Netherlands

Amsterdam
Netherlands

52.3702157 , 4.8951679
open offen open abierto Aug 2017 –> Internationaler Dorfladen Neuenkirchen/International Village Shop Apr – Oct 2021 Kunsthaus Graz / what will be/was sein wird / Kunsthaus Graz Nov 2017 Amsterdam Art Weekend Jul 2016 Beetsterzwaag Shop

Embed This Product


Feature this product on your blog, website or profile page, in 3 easy steps:

  1. Select a size:
  2. Copy this code: click to select
  3. Paste the code into the editor for your blog, website or profile page.